Water

.

Nederland is een waterrijk land. Water is er in overvloed. Problemen met water doen zich vooral ergens anders in de wereld voor. Toch?

Water, we zoeken ernaar op andere planeten, op Mars bijvoorbeeld, maar op onze eigen aarde is er nauwelijks aandacht voor. Gandhi zei: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”. Waterschaarste, wij kunnen er ons misschien niets bij voorstellen, maar van al het water op de wereld is minder dan 1% in potentie geschikt als drinkwater. Als we de wereldwatervoorraad voorstellen als twee longdrinkglazen, dan is er één tot de rand gevuld met zout en dus ondrinkbaar water. De andere is gevuld met maar één theelepeltje zoet water. En dat ene theelepeltje wordt ook nog opgeëist door het rijkste deel van de mensheid.

Op dit moment hebben 750 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater en volgens de Verenigde Naties zullen in 2025 1,8 miljard mensen leven in landen of regio’s met absolute waterschaarste en zal tweederde van de wereldbevolking te maken hebben met watertekorten.

De strijd om het beschikbare water is er niet een van de verre toekomst. Het is een wereldomspannend probleem waar ook westerlingen grote gevolgen van zullen ondervinden.

.

Arjen

Arjen Y. Hoekstra
Prof.dr.ir. Arjen Y. Hoekstra (1967) is hoogleraar Watermanagement aan de Universiteit van Twente. Hij studeerde cum laude af in Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, waar hij tevens zijn doctoraat Beleidsanalyse behaalde.

Hoekstra heeft leiding gegeven aan een verscheidenheid van interdisciplinaire onderzoeksprojecten en adviseerde overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en multilaterale instellingen zoals de UNESCO en de Wereldbank.

Hoekstra is bedenker van het Water Footprint concept (2002) en vestigde het interdisciplinaire gebied van Water Footprint Assessment (WFA), een onderzoeksveld dat de relaties tussen waterbeheer, consumptie en handel aanpakt. Hij is oprichter van het Water Footprint Network, diende als wetenschappelijk directeur tot 2012 en zit in de Raad van Toezicht sinds 2013.