Nicolaas G. Pierson Foundation

De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.

Als intermediair tussen wetenschap, samenleving en politiek, geeft de Nicolaas G. Pierson Foundation zowel het publiek als politiek stof tot nadenken. Zij levert een belangrijke bijdrage tot de maatschappelijke discussie van kwesties als dierenwelzijn en duurzaamheid door het publiceren van opinieartikelen, rapporten, lezingen en deelname in debatten. De veelbesproken documentaire Meat the Truth, over de impact van de intensieve veehouderij op het broeikas effect, is slechts één voorbeeld van de activiteiten die de NGPF ontplooit. Tevens ondersteunt de stichting de regionale werkgroepen van de Partij voor de Dieren bij de ontwikkeling van activiteiten zoals themabijeenkomsten.

De Nicolaas G. Pierson Foundation wordt voornamelijk financieel gesteund door particuliere donaties. Tevens ontvangt zij een overheidssubsidie voor haar activiteiten. De stichting wordt bestuurd door een curatorium. De directeur is adviserend lid van dit bestuur.

NGPF-vrijstaand

.

Marianne Thieme

Marianne Thieme is fractievoorzitter en mede-oprichtster van de Partij voor de Dieren. Na haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte zij enkele jaren (van 1998 tot 2001) bij een overheidsadviesbureau. Haar dierenbeschermingsloopbaan begon zij als faunaconsulent van de Dierenbescherming, waarna ze in 2001 beleidsmedewerker werd van Bont voor Dieren. In oktober 2002 richtte ze samen met andere dierenbeschermers de Partij voor de Dieren op. In november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer en werd ze fractievoorzitter.

 

Marianne-3