3-hr
Zoönosen

Zorgen om het groeiend aantal dierziektencrises. Uitbraken van varkensgriep, ebola, sars. Vaak groot in het nieuws en net zo snel weer naar de achtergrond verdwenen wanneer de ergste dreiging is geweken.
Lees verder >

4_bijBiodiversiteit

Waarschuwen voor de teloorgang van natuur en milieu en het gevaar ervan voor de toekomst van onze kinderen? Het wordt meer dan eens verwezen naar het rijk der fabelen. Toch neemt de biodiversiteit in een dramatisch tempo af.
Lees verder >

1-hrWater

Nederland is een waterrijk land. Water is er in overvloed. Problemen met water doen zich vooral ergens anders in de wereld voor. Toch?
Lees verder >

2-hrWereldvoedselverdeling

In 2050 hebben we volgens de VN-landbouworganisatie FAO 60% meer voedsel nodig om de groeiende wereldbevolking te voeden. Terwijl de aarde nu al onder grote druk staat.
Lees verder >