Wereldvoedselverdeling

.

In 2050 hebben we volgens de VN-landbouworganisatie FAO 60% meer voedsel nodig om de groeiende wereldbevolking te voeden. Terwijl de aarde nu al onder grote druk staat.

Consumenten in arme landen associëren vlees, zuivel en eieren met welvaart. Dat betekent dus dat de vraag ernaar enorm zal toenemen. En daarmee ook de prijs. Voedselprijzen zullen naar verwachting tot 2030 met maar liefst 70 tot 90% stijgen.

Honger is niet het gevolg van te weinig voedselproductie. Het voedselvraagstuk waar we nu voor staan gaat vooral ook over voedselverspilling. Over wat we eten en hoe we het voedsel op een goede manier kunnen verdelen. Voor ons huidige consumptiepatroon is een equivalent van vier aardbollen nodig.

Wordt er gekozen voor de doodlopende weg van grootschaligheid, intensivering en internationale vrijhandel? Ten koste van miljarden landbouwdieren en via excessief gebruik van landbouwgif en kunstmest? Of wordt er gekozen voor een landbouwsysteem dat in harmonie met omgeving, milieu, mens en dier functioneert?

Vork en mes zijn onze machtigste wapens om de wereld te bewaren voor komende generaties.

.

Hital

Hilal Elver
Hilal Elver werd in mei 2014 door de Human Rights Council benoemd tot Special Rapporteur on the Right to Food bij de Verenigde Naties. Zij is onderzoeksprofessor en mededirecteur van het Project on Global Climate Change, Human Security, and Democracy in het Orfalea Center for Global & International Studies bij de Universiteit van California in Santa Barbara. Ze studeerde rechten en promoveerde aan de Universiteit van Ankara Faculteit Rechten. Haar publicaties richten zich vooral op internationaal milieurecht en internationale mensenrechten.