Biodiversiteit

.

Waarschuwen voor de teloorgang van natuur en milieu en het gevaar ervan voor de toekomst van onze kinderen? Het wordt meer dan eens verwezen naar het rijk der fabelen. Toch neemt de biodiversiteit in een dramatisch tempo af.

De diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vertegenwoordigen de grootste waarde op aarde, de basis van leven. Het tempo waarin soorten op dit moment verdwijnen, wordt geschat op 100 tot 1.000 keer hoger dan we in het ons bekende verleden hebben gezien. De populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd met gemiddeld de helft afgenomen. Vissen, reptielen en amfibieën die in zoetwater leven staan het meest onder druk. Het verlies van biodiversiteit is het allergrootst in de tropische regio’s.

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor het verlies van soorten: klimaatverandering, landgebruik, het gebruik van landbouwgif en kunstmest en ontbossing.

Ook in Nederland heeft men ten opzichte van 300 jaar geleden slechts 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit weten te bewaren.

.

Janwillen_groen

Jan Willem Erisman
Prof.dr.ing. Jan Willem Erisman (1961) is directeur van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Daarnaast is hij onderzoeker aan het International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het optimaliseren van voedselproductie en energieverbruik. Eerder deed hij onderzoek naar klimaatveranderingen en gaf hij hierover advies aan beleidsmakers.

Ook is Erisman bijzonder professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij onderzoekt de relatie tussen stikstof en klimaat, het gebruik van satellietdata om de stikstofblootstelling afzetting te verbeteren en het verbeteren van voedingsmiddelen en energiegebruik in de landbouw om de omgevingskwaliteit te verbeteren.

otter-300px